Bibliografia general sobre castells i fortificacions a Catalunya

 • D’Abadal i de  Vinyals, R. Catalunya Carolíngia II. Barcelona 1952.

 • Aguilar Pérez, A. Gaspar Martínez, L.  La telegrafia òptica en Cataluña. Estado de la Cuestión. Scripta Nova. revista electrònica de geografia y ciencias sociales. Universidad de barcelona. Vol.VII, Num. 137, 15/3/2003.

 • Ainaud et al. Les torres de moros. Canet de Mar 1982.

 • Almerich, Ll. Els castells de Catalunya. Barcelona 1984.

 • Amades, J. Castells llegendaris de la Catalunya Vella. Tarragona 2001.

 • Badia i Homs, J. L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol I Baix Empordà. Diputació Provincial de Girona, 1977.

 • Biosca, E. Vinyoles, T Xortó, X. Des de la Frontera, castells medievals de la Marca. Barcelona 2001.

 • Boades, B. Libre de feyts d’Armes de Catalunya. Barcelona 1935.

 • Bonassie, P. Catalunya mil anys enrere. Barcelona 1979-1981.

 • Buron, V. Castells Romànics Catalans. Barcelona 1989.

 • Caixa de Catalunya. Guia de Catalunya. Todos los pueblos y todas las comarcas. Barcelona 1989.

 • Camps i Arboix, J. Les cases pairals catalanes. Barcelona 1965.

 • Català i Roca, P. Les torres del litoral català. Barcelona 1987.

 • Català i Roca, PComentaris a castells catalans. Barcelona 1990.

 • Clarà, J. Els fortins de Franco. Barcelona 2010.

 • Clarà, J. Els búnquers de la costa catalana. Barcelona 2012.

 • Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya. Llistat de torres de telegrafia òptica a Catalunya.

 • Cortada i Colomer, Ll. Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Barcelona 1998 (Tom I i II).

 • Dalmau, R. Els castells catalans. Barcelona 1969.

 • Fàbregas Roig, J. La Guerra Gran, 1793-1795. Lleida 2000.

 • Fernàndez, J i Vanesa, S. Castells de Catalunya. Granollers 2018.

 • Fundació Enciclopèdia Catalana. Catalunya romànica. Barcelona 1984  (28 volums).

 • Gesalí, D. I Iñíguez, D. La guerra aèria a Catalunya (1936-1939). Barcelona 2012.

 • Handerson, B. Història de la pirateria. Barcelona 1963.

 • Hernández Cardona, F. X. I Riart, F. Els exèrcits de Catalunya (1713-1714). Barcelona 2007.

 • Hernández Cardona, F. X. Història militar de Catalunya. Barcelona 2001.2004.

 • Hernández Cardona, F. X. I Riart, F. Soldats, guerrers i combatents dels Països Catalans. Barcelona 2014.

 • Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, 2014.

 • Les Fortaleses Catalanes. Los Monumentos Militares y la Sociedad Catalana. Girona 2009.

 • Liber Feudorum Maior. Barcelona 1957.

 • Madoz, P. Diccionario.

 •  Massimo, M.A. Piratas i filibusteros. Barcelona1967.

 • Monreal, Ll. i de Riquer, M. Castells medievals de Catalunya. Barcelona 1958.

 • Oliva Prat, M. Inventario de los castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de Gerona. Revista de Girona 1967.

 •  Pladevall, A. Els monestirs catalans. Barcelona1968.

 • Pladevall, A. I Simon, A. Guerra i vida pagesa a la Catalunya del segle XVII. Barcelona 1986.

 • Pla i Cargol, J. Plazas Fuertes i castillos en tierras gerundenses. Madrid 1951.

 • Pons, A. I Serrano, Ll. Afrancesats i Guerrillers: revolució a la regió de Girona (1808-1814). Girona 2010.

 • Reglà, J. Bandolers, pirates i hugonots al segle XVI. Barcelona 1969.

 • Riu, M. I Batlle i Gallart, C. Castells, guaites, torres i fortaleses de la Catalunya medieval. Barcelona 1987.l

 •  Roura i Aulinas, Ll. Guerra Gran a la ratlla de França. Barcelona 1993.

 • Salillas.net – castells catalans.

 • Tàrrega i de Àrias, B. Ensayo de un compendio de fortificación. Toledo 1856.

 • Vicens Vives, J. Historia de los remences. Barcelona 1945.

 • Vinyoles i Cases, Carme, Torns i Vila, Miquel, i Lanao i Reverter, Pau. Castells vius. Girona 1993.

 • Catalunya Medieval

Bibliografia bàsica de les comarques de Girona.

– Albert, E. El port reial de Palamós i la rodalia. Ajuntament de Palamós, 1979.

– Ainaud et al. Les torres de moros. Canet de Mar 1982.

– Almerich, Ll. Els castells de Catalunya. Barcelona 1984.

– Badia i Homs, J. L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol I Baix Empordà. Diputació Provincial de Girona, 1977.

– Badia i Homs, J. El castell de Peralta. Revista Gavarres, 2004.

– Badia i Homs, J. Els misteris del castell de Solius. Revista Gavarres, 2004.

– Barceló i Bou, Ll. El Castillo de Vila-romá. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, Girona 1947.

– Biosca, E. Vinyoles, T Xortó, X. Des de la Frontera, castells medievals de la Marca. Barcelona 2001.

– Buron, V. Castells Romànics Catalans. Barcelona 1989.

– Català i Roca, P. Les torres del litoral català. Barcelona 1987.

– Català i Roca, P. Comentaris a castells catalans. Barcelona 1990.

– Castells, P. El Castillo de Montgrí. Torroella de Montgrí 1970.

– Clarà, J. Els fortins de Franco. Barcelona 2010.

– Clarà, J. Els búnquers de la costa catalana. Barcelona 2012.

– Corredor i Plaja, AM. Notícies disperses sopbre algunes edificacions fortificades de Pals. Sant Feliu de Guixols, 1999.

– Cortada i Colomer, Ll. Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Barcelona 1998 (Tom I i II).

– Costa Fernández. Ll. Begur. Girona 1993.

– Dalmau, R. Els castells catalans. Barcelona 1969.

– Esteva, Ll. La restauración del Castillo de Vulpellach en el Bajo Ampurdan. Barcelona 1967.

– Febrés, X. Palafrugell. Girona 1989.

– Fernàndez, J i Vanesa, S. Castells de Catalunya. Granollers 2018.

– Fundació Enciclopèdia Catalana. Catalunya romànica. Barcelona 1984  (28 volums).

– Hernández Cardona, F. X. I Riart, F. Els exèrcits de Catalunya (1713-1714). Barcelona 2007.

– Hernández Cardona, F. X. Història militar de Catalunya. Barcelona 2001.2004.

– Hernández Cardona, F. X. I Riart, F. Soldats, guerrers i combatents dels Països Catalans. Barcelona 2014.

– Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, 2014.

– Jiménez, A. Sant Feliu de Guixols. Girona 1986.

– Mallorquí, E. El castell de Begur. Begur 2004.

– Martín i Roig, M. Castells del Baix Empordà, 2006.

– Medir, RM. Sapena, C. Palamós. Girona 1988.

– Monreal, Ll. i de Riquer, M. Castells medievals de Catalunya. Barcelona 1958.

– Noguer, J. Alcoberro, A. Pirates, corsaris i torres de moros. Palafrugell 1998.

– Oliva Prat, M. Inventario de los castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de Gerona. Revista de Girona 1967.

– Pella i Forgas, J. Història del Ampurdán. Barcelona 1883.

– Pladevall, A. Els monestirs catalans. Barcelona1968.

– Pla i Cargol, J. Plazas Fuertes i castillos en tierras gerundenses. Madrid 1951.

– Pumarola, J. Las fortificaciones de las islas Medas.Girona, 1960.

– Riu, M. I Batlle i Gallart, C. Castells, guaites, torres i fortaleses de la Catalunya medieval. Barcelona 1987.l

– Rocas i Gutierrez, X. I Roviras i Padrós, A. 700 anysdel castello del Montgrí. Sant Feliu de Guixols 1995.

Vinyoles i Cases, Carme, Torns i Vila, Miquel, i Lanao i Reverter, Pau. Castells vius. Girona 1993.

https://www.catalunyamedieval.es/

http://www.salillas.net