Casa forta de Sant Pere Despuig i la Torre de Bianya, a Sant Pere Despuig.

Datacio -Casa forta de de Sant Pere Despuig: segle XII. La Torre de Bianya: segle XV.

Datació i descripció

-Casa forta de Sant Pere Despuig: és la casa forta antiga, avui en ruïnes. En Estudi.

-La Torre de Bianya, a Sant Pere Despuig: casa forta que fou bastida amb pedra sorrenca treballada, ben escairada a les cantonades. Està envoltada de camps de conreu. El més destacable és la gran torre de l’extrem sud-est, de tres pisos, baixos i terrat, amb merlets. És una construcció del segle XV, que després seria aprofitada com a masia, raó per la qual s’ha conservat bé fins avui en dia, malgrat els afegits i modificacions. Conserva sobre la porta gòtica principal un escut amb una doble corona.

-Fotografies:

  • Casa forta coneguda com la torre de Bianya, a Sant Pere Despuig.

  • La Torre de Bianya.

 

Resum històric

-Casa forta de Sant Pere Despuig: la casa forta dels Bianya passà en els segles posteriors a la família Soler, al monestir de Camprodon, als Montcada, i el 1396, com lliure i franc alou, amb homes, honors, possessions i pertinences, per compra, a la família Corona de Camprodon. Suposem que devia patir greus desperfectes en els terratrèmols dels anys 1427 i 1428, i potser també a les Guerres dels Remences, perquè Guillem Corona va bastir un nou edifici com a residència, altra casa forta coneguda com la Torre de Bianya. -La Torre de Bianya: casa forta aloera amb bones defenses, exemple dels casals de la petita noblesa feudal catalana. En aquest cas la família dels Bianya. La casa forta pertanyia el segle XV als Corona, i va ser Guillem Corona, àlies Crespià, el que va aixecar la nova casa forta anomenada Torre de Bianya. Ignorem perquè va fer una construcció nova, però és probable que l'antiga casa forta dels Bianya estès en molt mal estat després de la Guerra dels Remences.

Estat Actual

-Casa forta de Sant Pere Despuig: -La Torre de Bianya: en bon estat.

Planta

Visita

-Casa forta de Sant Pere Despuig: -La Torre de Bianya: una casa rural, hom pot allotjar-s'hi.

Localització

-Casa forta de Sant Pere Despuig: en estudi. -La Torre de Bianya: al sud del terme, Sant Pere Despuig està ben indicat al mapa de Google.