El Pla del Penedès.

-Edificis fortificats a El Pla del Penedès: La Sala, fer recerca. -Fotografia: