Font-Rubí.

-Edificis fortificats a Font-Rubí: Castell de Font-Rubí, ruïnes visibles a turó, en estudi. El Castellot, sobre el castell de Font-Rubí, fer recerca. Castell de Guardiola de Font-rubí, al veïnat de La Guardiola, al turó on és Can Pujol, fer recerca. -Fotografia: