Gelida.

-Edificis fortificats a Gelida: Castell de Gelida, gran força en ruïnes, en estudi. Edifici fortificat del carrer del Carme ( Casa del Senyor), amb garites, gran casal gotico-renaixentista, en estudi. Torre del Cavaller de Lloselles, fer recerca. -Fotografia: