Pontons.

-Edificis fortificats a Pontons: Castell de Pontons, una pocs restes sobre un turó, en estudi. Castell de la Riambolda, existència dubtosa, fer recerca. La Plana de les Torres, al nord del terme, fer recerca. Restes antics a Sant Salvador, fer recerca. Restes antics a Cal Magí de Roset, fer recerca. Mas Pontons, a la vila, fortificat, gran casal gòtic, en estudi. Sant Salvador de la Balma, veure si aquesta església tenia espitlleres. Torre de Cal Rei, torre forta gòtica, ruïnes visibles, en estudi. Can Guixó, masia fortificada amb torre, en estudi. Can Xamanet, masia fortificada amb torre, en estudi. -Fotografia: