Torrelavit.

-Edificis fortificats en Torrelavit: Castell de Terrassola, desaparegut? era a prop de l'església de Sant Marçal, fer recerca. Castell de Lavit, a la vila, desaparegut? fer recerca. -Fotografia: