Anoia

-Síntesis històrica de l'Anoia: -Fotografia: torre de l'homenatge del castell de La Manresana.