Els Prats de Rei.

-Edificis fortificats a Els Prats de Rei: Castell de Puigdemàger, en estudi. Castell i torre de la Manresana. Castell de Seguers, en estudi. Torre dels Xiquers, en estudi. Torre de Solanellas, en estudi. Cal Codina de la Quadra o de la Guàrdia, en estudi. Can Sala, en estudi. Església de Sant Miquel de la Comanda, en estudi. -Fotografia: ruïnes del castell de La Manresana.

Llistat de Castells i fortificacions

2021-05-21 11:52

Castell (Torre) de la Manresana.

-Castell (Torre) de la Manresana: la torre de guaita ja exist...