Igualada.

-Edificis fortificats a Igualada: Vila emmurallada, en estudi. Força d’Igualada, casal fortificat a la vila, fer recerca. Torre de Sant Jaume Sesoliveres, torre de defensa al veïnat de Sant J.Sesoliveres, en estudi. Torre de Venrell, mas amb torre vora l’Anoia i prop del límit del terme municipal d’Igualada. Torre de telegrafia Òptica núm. 9, militar Barcelona-Lleida, desapareguda. -Fotografia: