Jorba.

- Edificis fortificats a Jorba: Castell de Jorba, en estudi. Torre de Joveró, en estudi. Mare de Déu de la Sala, en estudi. Puig de la Guàrdia, fer recerca i estudi. Torre de Telegrafia Òptica núm. 10, militar Barcelona-Lleida, fer recerca. -Fotografia: