La Torre de Claramunt.

-Edificis fortificats a La Torre de Claramunt: Castell de la Torre de Claramunt, actualment gran casal del XVII. hom creu que la fortalesa de Capellades era en realitat el castell de la Torre de Claramunt, en estudi. Domus de Vilanova d’Espoia, fer recerca. Sant Salvador de Vilanova d’Espoia, església fortificada, en estudi. -Fotografia: