Masquefa.

-Edificis fortificats a Masquefa: El Gurugú, fer recerca. Castell de Masquefa, al costat de la parròquia antiga, desaparegut el 1968 per fer l’esplanada davant església. Fortalesa de les Matoses, desapareguda? fer recerca. -Fotografia: