Vilanova del Camí.

-Edificis fortificats a Vilanova del Camí: Domus de Vilanova, fer recerca, cal no confondre amb la domus de Vilanova d’Espoia. Pujol de la Guàrdia, fer recerca. -Fotografia: