Artés.

-Edificis fortificats a Artés: Matacans: Poblat ibèric o ibero-romà de notables dimensions, fortificat? fer recerca. La Torre Cabota, en estudi. Castell d'Artés, en estudi. La Sala, en estudi. Mas de les Torres, en estudi. Torre de telegrafia òptica dels Soldats, veïnat d’Avinyó (Horta d’Avinyó?). militar. núm. 35 Manresa - Vic. XIX, ruïnes visibles al turó Solells de la Posa, en etudi. Pla de la Guardiola, fer recerca. La Torre, fer recerca. Torregassa, fer recerca. - Torre de telegrafia òptica Manresa-Vic, num.34, militar, campanar església antiga, en estudi. -Fotografia: