Balsareny.

-Edificis fortificats a Balsareny: Castell de Balsareny, gran castell gòtic en bon estat, en estudi. Castell del Serrat de Sant Maurici, fort carlí gran, en estudi. Castell d’Avinyó, en estudi. Sant Ramon de Sobirana de Ferran, fortificat? fer recerca. El Lledó de Trascastell, fer recerca. Turó de la Torre, fortí carlí?fer recerca. Sant Vicenç d’Alardernet, restes d'una torre a l’església en ruïnes, en estudi. Fort del Maurici, carlí,, al serrat del Maurici, en estudi. Fort de la Torreta, carlí, en estudi. -Fotografia: