Cardona.

-Edificis fortificats a Cardona: Castell de Cardona, en estudi. Muralles medievals de la vila, en estudi. Fortalesa de Cardona, en estudi. Torre de Xina, fer recerca. Torre de Sinats, en estudi. Cal Torre, fer recerca. Torre de telegrafia òptica de Meer, núm. 30, Manresa – Solsona, militar. Torre del Botxí, en estudi. Canònica de Sant Vicenç de Cardona, veure si es fortificada. -Fotografia: