Fonollosa.

-Edificis fortificats a Fonollosa: Castell de Fals (Sant Vicenç), en estudi. El Casalot, fer recerca. Santa Maria de Caselles, església fortificada, en estudi. Santa Maria del Grau, en estudi. Torreblanca, fer recerca. Torre del Pinyer, en estudi. La Torre de Fals o de Guàrdia de Fals, dins un casal gòtic, en estudi. -Fotografia: