Gaià.

-Edificis fortificats a Gaià: Castell de Gaià, en estudi. -Fotografia.