Margasell.

-Edificis fortificats a Margasell: Castell del Marró, en estudi. Serrat del Moro, fer recerca. Sant Esteve de Margasell, veure si hi ha elements de fortificació. El Casot, fer recerca. -Fotografia: