Monistrol de Montserrat.

-Edificis fortificats a Monistrol de Montserrat: La Bestorre: Comarcal, en estudi. Monestir de Montserrat, veure si té elements de fortificació. Castell de Montserrat, en estudi. Quadra de Vilamarics, a Sant Pere de Vilamarics, en estudi. -Fotografia.