Sallent.

-Edificis fortificats a Sallent: El Cogulló, poblat ibèric fortificat al turó Cogulló, en estudi. Torre Xinverga, en estudi. Castell de Cornet, en estudi. Castell de Sallent, ruïnes visibles costat església circular Sant Sebastià, en estudi. Restes antics a La Font, fer recerca. Torre del Roca, en estudi. Torrebruna, fer recerca. Torre o Quadra de Serrasanç, en estudi. La Torre, fer recerca. El Soler del Far, fer recerca. -Fotografia: