Sant Salvador de Guardiola.

-Edificis fortificats a Sant Salvador de Guardiola: Castell de Guardiola, en estudi. Ca l’Enric de la Torre, fer recerca. Salelles, fortificat? fer recerca. Torre de telegrafia òptica núm. 25, línia Barcelona-Manresa, militar, en estudi. Torre de telegrafia òptica de la Guixola, núm. 29, línia Manresa- Solsona, civil. -Fotografia: