Baix Llobregat

-Síntesis històrica del baix Llobregat: -Fotografia: