Esparraguera.

-Edificis fortificats a Esparraguera: Castell d’Esparreguera, a prop de la colònia Sedó, sobre un turó, en ruïnes, a el Puig, a prop de Santa Maria del Puig, en estudi. Castell d’Espases, al turó on és l'ermita de Sant Salvador d'Espases, fer recerca. Església de Santa Maria del Puig, veure si hi ha elements de defensa, Torre de telegrafia òptica, militar, N.5, Barcelona-Lleida, fer recerca. -Fotografia: