Borredà.

-Edificis fortificats a Borredà: Serrat de la Talaia: fer recerca. - Fotografia: