Borredà.

-Edificis fortificats a Borredà: Serrat de la Talaia, fer recerca. - Fotografia: