Casserres.

-Edificis fortificats a Casserres: Castell de Casserres, en estudi. Sant Pau de Casserres, en estudi. Serrat dels Tres Hereus, poblat ibèric, veure si estava fortificat. - Fotografia: