Castell de l'Areny.

-Edificis fortificats a Castell de l'Areny: Castell de l'Areny, en estudi. Sant Romà de la Clusa, veure si està fortificat. Roc de la Clusa, fer recerca. -Fotografia: