Guardiola de Berguedà.

-Edificis fortificats a Guardiola de Berguedà: Castell de Guardiola, en estudi. El Castell, fer recerca. Castell dels Moros, fer recerca, Cal Sobirana, veure si hi ha elements de defensa. Torre de Foix, en estudi. Búnquers de la Línia Pirineus: CR 51, en estudi. -Fotografia: