La Quar.

-Edificis fortificats a La Quar: Castell de la Portella, en estudi. La Tor de Sant Maurici, fer recerca. Cases de la Tor, veure si hi ha restes de fortificació. -Fotografia: