Sant Jaume de Frontanyà.

-Edificis fortificats a Sant Jaume de Frontanyà: Restes antics a Santa Eugènia de Solls, fer recerca. Monestir de Sant Jaume de Frontanyà, veure si era fortificat. -Fotografia: