Vilada.

-Edificis fortificats a Vilada: Castell del Roset, en estudi. La Masó, veure si és fortificada. -Fotografia: