Barcelona.

-Edificis fortificats a Barcelona: Poblat ibèric de Montjuïc, en estudi. Muralles de la vila, del segle I aC fins el segle XIX, en estudi. Monestir de sant Pau del Camp en estudi. Torre de guaita de Montjuic, en estudi. Castell de Montjuic. en estudi. Palau Reial Major i Palau Reial Menor (Comanda Templera), en estudi. Palau Comtal Menor, en estudi. Palau Episcopal, veure si hi havia elements de defensa, en estudi. Castell Nou i Vell vescomtal, desapareguts. Castell de Regomir, en estudi. Castell del Port, desaparegut. Palau Aguilar o Calders, en estudi. Palau Meca, en estudi. Palau Finestres, en estudi. Palau del Marquès de Llió, en estudi. Casa del Carrer Lledó, fortificada? en estudi. Fortificacions de les Drassanes, en estudi. Torre de Sarrià o Torre Vilana, desapareguda. Torre Alòs de Sarrià: en estudi. Torre de Sant Gervasi, en estudi. Torre de Sant Salvador del Mont: en estudi. Torre de la Granja Vella, en estudi. Torre Reial de Bellesguard, en estudi. Torre Jussana d'Horta (Can Cortada), en estudi. Torre Gombau, a Horta, desapareguda? en estudi. Torre Blanca, a Sant Martí de Provençals, en estudi. Torre de Sant Joan, a Sant Martí de Provençals, en estudi. Torre del Fang, entre Sant Andreu i Barcelona, en estudi. Castell d'Olorda, en estudi. Santa Creu d'Olorda, veure si era fortificada, en estudi. La Ciutadella, en estudi. Sant Pere de les Puelles, veure si te elements de fortificació, fer recerca. Torre de Collserola, fer recerca. Fort Pius, en estudi. Torre del Moro, masia gòtica a Horta, en estudi. Torre de Can Vinyals, torre circular de masia, en estudi. Torre Sobirana, al laberint d'Horta, en estudi. Masies fortificades a Horta, fer recerca. Fortí d'Horta, guerres carlines, en estudi. Torres de telegrafia òptica del castell de Montjuic i de les Drassanes, en estudi. Búnquers i bateries de costa republicanes, fer recerca. Bateria antiaèria del Carmel, en estudi. Refugis de la Guerra Civil, en estudi. -Fotografia: