Olivella.

Edificis fortificats d'Olivella: Restes antics a Can Marcer, fer recerca. Castell de castellvell d'Olivella, en estudi. Castell Nou d'Olivella, en estudi. Castell de Jafra, desaparegut?, fer recerca. -Fotografia: