Calella.

-Edificis fortificats a Calella: Torre de Capaspre, desapareguda, era en el lloc del far de Calella. Torre dels Moros, desapareguda. Era situada al Pla de Calella, a l'antic convent dels templers, devia ser dels segles XVI o XVII contra la pirateria, l'any 1919 encara és esmentada, després va ser enderrocada. Torre de Can Bartrina. Torre Forta, enderrocada, era prop de la capella de Sant Elm o de Sant Quirze, al costat de Can Bartrina. Torre de la Plaça, enderrocada. Can Palmada, matacà. Can Galceran, matacà. Arxiu de Calella, matacà. Mas Salvador, torre amb matacà, en estudi. Església parroquial de Santa Maria: era fortificada, enderrocada, tenia espitlleres i merlets, i és documentat que al segle XV va tenir dues bombardes Torres de telegrafia òptica de la Patona, núm. 53, militar, Barcelona-Girona, i núm. 214, Barcelona-la Jonquera. Búnquers republicans: dos nius de metralladora desapareguts. Al far hi havia una bateria de costa republicana. -Fotografia: torre de telegrafia òptica de la Patona.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-05-16 08:48

Torre de Can Bartrina. Can Palmada. Can Galceran. Museu-Arxiu de Calella.

-Torre de Can Bartrina: torre rectangular de defensa del segl...
2020-05-16 07:59

Torre de la Plaça (lo Castell). Torre de Capaspre. Construcció propera al far.

-Torre de la Plaça (lo Castell): gran torre circular, conegud...
2020-05-17 12:27

Torres de la Patona.

-Torres de la Patona: aixecades al turó de la Patona, també s...