Canet de Mar.

-Edificis fortificats a Canet de Mar: Castell de Santa Fiorentina. Torre de Can Mir. Torre del Mar o de la Generalitat, enderrocada. Torre de la Timba.Torre de Can Macià. Can Pujades de les Basses, dues finestres espitllerades actualment tapiades, no es veuen. Torre del carrer Romaní, enderrocada, al barri del Castellet i contigua a Can Manau. Torre del carrer Sant Benet, enderrocada, al barri del Castellet, era al començament del carrer de Sant Benet. Torre d'en Tinoia, enderrocada, era al cementiri actual. Torre del Turó o del Tudó, desapareguda, defensava la part de llevant del Castellet, situació incerta, potser era al turonet que hi ha darrere l'hospital. Búnquers republicans: niu de metralladora a la platja i set més sobre la carretera. -Fotografia: domus de Santa Fiorentina.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-05-09 12:42

Castell de Santa Fiorentina.

-Castell de Santa Fiorentina: aquest antic alou dins del term...
2020-05-17 12:47

Torre de Can Mir. Torre de la Timba. Torre de Can Macià.

-Torre de Can Mir: ocupa el lloc on hi havia la masia de Can ...
2020-05-09 12:53

Torre de la Generalitat. Búnquer per metralladora.

-Torre de la Generalitat: gran torre circular construïda al s...