Pineda 2.

-Edificis fortificats a Pineda 2: Torre de Sant Jaume. Torre de Can Cànoves, en estudi. Torre de la Rectoria Vella, en estudi. Torre d'en Castellà, fer recerca. Torre de Santa Anna, dins La Menola. Torre del Turó de La Guàrdia, fer recerca. Torre d'en Xirau, fer recerca. Can Feliu de Menola, finestra amb espitllera, en estudi. Can Jalpí o mas Coll, comprovar si tenia torre de defensa, fer recerca. Can Palau de la Guitarra, torre, en estudi. Can Valeri, torre, en estudi. El Sot de la Torre, fer recerca. Búnquers republicans, dos nius de metralladora dobles a la platja i un de senzill. Només resta un búnquer per metralladora a la platja dels Pescadors. -Fotografia: búnquer republicà de la platja dels Pescadors.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-05-23 07:34

Búnquer de metralladora de la platja dels Pescadors. Caseta per metralladores de la platja de la Riera.

-Búnquer de metralladora de la platja dels Pescadors: búnquer...