Premià de Dalt 2.

-Edificis fortificats a Premià de Dalt 2: El Torreó. Can Franquesa. Can Cisa, masia fortificada. Can Xarrié. Can Terris, matacà. Can Calons, matacà. Torre i masia de Can Verboom. -Fotografia: Can Cisa.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-10-26 07:12

Can Cisa.

– Can Cisa: gran masia gòtica molt reformada. Està docu...
2020-10-27 09:49

Can Werboom.

-Can Werboom: masia gòtica fortificada i torre, dels segles X...
2020-10-26 08:29

Can Xarrié. Can Terris. Can Calons. Can Mas. El Torreó.

-Can Xarrié: masia del segle XVI amb un matacà en bon estat, ...