Santa Susanna 1.

-Edificis fortificats a Santa Susanna: Torre de Can Torrent de Mar o Torre de la Plana. Torre de Can Bonet d'Avall o de Can Fluvià, en estudi. Torre de Can Ratès o mas Poch. Torre de Can Pi, en estudi. Torre de la Guàrdia, fer recerca. Torre de Can Xirau, a Vallxirau, en estudi. Torre de Can Galtès o Galter. Torre de Can Rabassa, en estudi. Torre de Mar, en estudi. Mas Batlle. Can Jordà, torre, fer recerca. Can Torrent del Mas de Dalt: garites, en estudi. Torre de Can Creus, en estudi. -Fotografia: corsera de la torre de Can Ratès.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-05-25 11:05

Torre de Can Galter.

-Torre de Can Galter: torre circular atalussada de defensa de...
2020-05-25 11:02

Torre de Can Ratès.

-Torre de Can Ratès: també conegut com a mas Poch o torre del...
2020-05-25 10:41

Torre e Can Torrent de Mar.

-Torre de Can Torrent de Mar: també coneguda com a torre de l...