Castellar del Vallés.

-Edificis fortificats de Castellar del Vallès: Castell de Castellar o de Clasquerí, en estudi. La Torrota de Catafau, castell o casa forta, en estudi. Torre de Sant Marí de Can Messeguer, al costat de la masia de Can Messeguer, antiga casa de Sant Martí i capella, planta quadrada, envoltada de runes medievals, fa poc ha estat enderrocada, fer recerca. Masia Casamada o Ca Damada, casa forta, desapareguda? fer recerca. Serrat de la Guàrdiola, fer recerca. Torre Turull, fer recerca. El Castelló, fer recerca. -Fotografia: