Castellbisbal.

-Edificis fortificats a Castellbisbal: Castell i muralles de la vila, en estudi. Restes antics al Sot del Castell, fer recerca. Turó de les Guàrdies, fer recerca. Castell de Castellbisbal o de Benviure, desaparegut? fer recerca. Torre de telegrafia òptica de Fossada, al turó de les Forques, núm. 4, Barcelona-Lleida, militar, en estudi. -Fotografia: