Ripollet.

-Edificis fortificats de Ripollet: -Fotografia: