Rubí.

-Edificis fortificats a Rubí: Castell de Rubí, en estudi. Castellnou i puig Pinós, fer recerca. Can Fatjó, poblat ibèric, fortificat? al turó del Castell, fer recerca. -Fotografia: