Sant Quirze del Vallès.

-Edificis fortificats a Sant Quirze del Vallès: -Fotografies: