Sentmenat.

-Edificis fortificats a Sentmenat: Castell de Sentmenat, gran castell/palau gòtic, en estudi. Castellet, fer recerca. Església de Santa Menna, fortificada? fer recerca. Turó de la Torre Roja, al límitamb el terme Caldes de Montbui, fer recerca. Castell de Guanta o del Moro, fer recerca. El Castellet de Guanta, masia fortificada? fer recerca. La Sagrera, fer recerca. Can Palau i Can Castellet, a la vila, fer recerca. Restes antics al nord de la vila, fer recerca. -Fotografia: