Terrassa.

-Edificis fortificats a Terrassa: Vila, muralles i torres, en estudi. Església de Sant Pere, veure si hi ha defenses o fortificacions. Castellsapera, al llímit amb el terme de Vacarisses, fer recerca. Montagut, fer recerca. Torre-Jassa, fer recerca. Torre de Mossén Homs, fer recerca. Castell – Palau de Terrassa, resta la torre, reconstruïda, en estudi. Castell de Castellarnau, al límit amb el terme de Sabadell, torre de masia, en estudi. Castell de la cartoixa de Vallparadís, gran castell gòtic, avui museu de Terrassa, en estudi. Ègosa, poblat ibèric, fortificat? fer recerca. Ruïnes de la Serra Llarga, fer recerca. La Moreria, fer recerca. -Fotografia: