Cànoves i Samalús.

-Edificis fortificats a Cànoves i Samalús: Castell de Cànoves: en estudi. Puig del Castell: fer recerca. Sant Muç de Cànoves: església fortificada, en estudi. Sant Andreu de Samalús: església fortificada, en estudi. -Fotografia.