Cànoves i Samalús.

-Edificis fortificats a Cànoves i Samalús: Castell de Cànoves, en estudi. Puig del Castell, fer recerca. Sant Muç de Cànoves, església fortificada, en estudi. Sant Andreu de Samalús, església fortificada, en estudi. -Fotografia.