Cardedeu.

-Edificis fortificats a Cardedeu: Torre Niella, fer recerca. Aeroport republicà de Cardedeu-Montornès, fer recerca. -Fotografia.