La Roca del Vallés.

-Edificis fortificats a la Roca del Vallès: castell de La Roca, en estudi. Turó dels castellans, fer recerca. La Torreta, fer recerca. Castell de Bell-lloc, en estudi. Castell de Villalba, en estudi. Torre de Sant Miquel, en estudi. -Fotografies: