Llinars del Vallés.

-Edificis fortificats a Llinars del Vallès: La Torrassa del Moro, far romà. Castellnou de Llinars, en estudi. Castellvell del Far o de Llinars. Poblat ibèric del Far. -Fotografia: murs romans de la Torrassa del Moro.

Llistat de Castells i fortificacions

2022-02-10 02:10

Castell del Far (Castellvell de Llinars)

-Castell del Far (Castellvell de Llinars): conjunt de fortifi...
2021-05-20 09:29

Poblat ibèric del Far. Torrassa del Moro.

-Poblat ibèric del Far: gran poblat ibèric dels laietans, enc...